Tropem historii- nasza Mała Ojczyzna

Przypadająca 11 listopada br. setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości, skłania do refleksji nad dziejami Ojczyzny, ale też historią naszej „Małej Ojczyzny” – Ziemi Gdowskiej. 123 lata niewoli to życie kilku pokoleń Polaków, którzy nie zaznali komfortu posiadania własnego kraju. Ludność naszego regionu- południowej części Polski, miała w ciągu całego XIX i na początku XX wieku wpisany w dokumentach kraj zamieszkania: Galicya. W zaborze austriackim nie było wprawdzie tak dużego ucisku jak w rosyjskim czy pruskim, lecz maksymalne wykorzystanie ekonomiczne miejscowej ludności doprowadziło do przysłowiowej „nędzy galicyjskiej”. Powodowało to bunty ubogich mieszkańców tych terenów, co na skutek nieświadomości obracało się przeciw rodakom, doprowadzając do walk bratobójczych. Przykładem może być choćby bitwa pod Gdowem w 1846 roku.

Wolność przyjęli z niedowierzaniem
Aby przybliżyć wydarzenia sprzed stu lat na naszym terenie, przytoczę fragment Kroniki ks. Jana Smółki, proboszcza gdowskiej parafii w latach 1905-1954, opisujący barwnie te wydarzenia „...W dniu 31 października 1918 roku przyszła do nas wiadomość o upadku rządu austryackiego w Galicyi przez żandarma gdowskiego, który odprowadzał dezertera wojskowego do Wieliczki, gdzie zastał już oficera nie austryackiego lecz polskiego, który dezertera puścić kazał, a żandarmowi zdjął bączek austryacki z czapki, dając w zamian orzełka polskiego… Ludność przyjęła wiadomość o oderwaniu się Galicyi od Austryi dosyć obojętnie i z niedowierzaniem…

Mimo,  że cieszymy się ze 100-letniej historii wolnej Ojczyzny pamiętamy, iż nie był to czas spokoju, gdyż przetoczyły się w XX wieku przez naszą ziemię dwie wojny światowe, był także stan wojenny ogłoszony w 1981 roku.
Natomiast lata wiodące do niepodległości zapisały się wieloma potyczkami i zawieruchami, co zaznaczyło się na terenie okolic Gdowa licznymi mogiłami rozsianymi po naszej ziemi, często zwieńczonymi kopcami, krzyżami, bądź pomnikami. Nie są to tylko groby Polaków, lecz również tych, którzy zostali tu przysłani, by z nami walczyć. W wielu miejscach do dziś można spotkać ślady walk np. stare okopy, zapadnięte bunkry wojenne, być może też niewybuchy czy niewypały i oczywiście szczątki tych, którzy oddali najwyższą cenę za naszą wolność.

Byli wśród nas
Myśląc o historii nie sposób nie przytoczyć nazwisk ludzi, przedstawicieli tych, którzy zamieszkiwali nasz podkrakowski region. Są to zarówno uczestnicy walk, jak też ci, którzy tworzyli kulturę naszej Małej Ojczyzny, a tym
samym kulturę Polski. Nie można zapomnieć też o pracownikach nauki, czy sportowcach. Na Ziemi Gdowskiej spotkamy zarówno cichych bohaterów, którzy wyróżniali się odwagą,męstwem i zdolnościami organizacyjnymi w miejscu swojego zamieszkania, jak też tych, którzy rozsławiali to miejsce w Polsce i na świecie. Byli wśród nas m.in.: ks. Karol Wojtyła – Jan Paweł II, pierwszy papież Polak w dziejach historii, Sługa Boży Anzelm Gądek zakonnik, karmelita założyciel Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus, Jan Henryk Dąbrowskim- generał, twórca Legionów Polskich, bohater hymnu narodowego, Tadeusz Kantor – reżyser, malarz, twórca awangardowego teatru, Ludwik Solski – znany aktor, Franciszek i Tadeusz Zastawniakowie – sportowcy, Michał Grażyński – historyk, działacz polityczny, wojewoda śląski, Zbigniew Wodecki – kompozytor i piosenkarz..
Należy też pamiętać, że spod naszych strzech wyszli również profesorowie np. prof. Marian Banaś – geolog, prof zwyczajny AGH, prof. Tadeusz Zając – pracownik Uniwersytetu Rolniczego, prof. Adam Strzembosz – prawnik, wiceminister sprawiedliwości. Nad Rabą urodził się też Andrzej Zieliński, twórca zespoły „Skaldowie” i honorowy obywatel Gdowa. Jest też cała rzesza doktorów, inżynierów, magistrów oraz różnych fachowców współtworzących
gospodarkę i dorobek naszego kraju.
W związku z obchodami 100-lecia wolnej Ojczyzny, warto przypomnieć dokonania tych najsłynniejszych postaci, mających związek z naszą gminą. W kolejnych numerach naszego pisma przybliżymy niektórych z nich.
Wszystkich zainteresowanych zachowaniem od zapomnienia ważnych rocznic, miejsc pamięci, wybitnych postaci, zapraszamy do grona powstającego właśnie stowarzyszenia miłośników naszej małej Ojczyzny.

Teresa Kaczmarczyk

  

 

mojGdow.pl

Autor: admin

Udostępnij post na: