Powstała kolejna studnia

Zakończyły się prace związane z wykonaniem kolejnego otworu studziennego ujęcia wód podziemnych. Dzięki temu powstała nowa studnia o wydajności około 13,5 m3/h, co zwiększy możliwości produkcji wody o 10% w skali całego ujęcia.

Prace geologiczno- wiertnicze oraz budowlano – montażowe prowadzone były na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Gdowie. W ich efekcie powstała nowa studnia o głębokości prawie 10 m i średnicy 415 mm. Ponadto, Zakład Gospodarki Komunalnej w Gdowie Spółka z o.o. w najbliższym czasie zakończy prace związane z wykonaniem kolejnej studni.

Źródło: https://www.gdow.pl/aktualnosci

 

mojGdow.pl

Autor: admin

Udostępnij post na: