Odbiór eternitu od mieszkańców

Na przełomie września i października odbędzie się akcja związana z odbiorem eternitu od mieszkańców. Wszyscy, którzy mają ściągnięty z dachów eternit, a nie złożyli jeszcze odpowiednich dokumentów w Urzędzie Gminy proszeni są o kontakt.

Szczegółowych informacji na temat akcji udzielają pracownicy Referatu Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska – pok. 9 i 10 w Urzędzie Gminy, tel. 12 251-05-50, 12 251-04-95.

Mieszkańcy nie ponoszą kosztów związanych z odbiorem eternitu. 

źródło:  gdow.pl

Autor: admin

Udostępnij post na: