Najlepsze życzenia dla wszystkich nauczycieli i pracowników oświaty

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składamy najserdeczniejsze życzenia dla całego Grona Pedagogicznego i Wszystkich Pracowników Szkół i Placówek Oświatowych na terenie naszej gminy. Dziękując za Waszą życzliwość, zaangażowanie, cierpliwość, trud jaki wkładacie w edukację i wychowanie dzieci i młodzieży życzymy Wam dużo zdrowia, wytrwałości, satysfakcji z wykonywanej pracy oraz spełniania marzeń zawodowych i osobistych.

Redakcja Mój Gdów

Autor: admin

Udostępnij post na: