Nagroda dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdowie!

10 grudnia w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie odbyła się wojewódzka konferencja pn. „Wspólne działanie – wzajemne korzyści. Wyzwania dla polityki społecznej”.

Podczas konferencji uhonorowano laureatów wojewódzkich konkursów „Małopolski Pracownik Socjalny Roku – Mamy moc pomagania” oraz „Małopolski Samorząd– Przeciw Przemocy”. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie otrzymał nagrodę za najlepsze działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie województwa małopolskiego na szczeblu gminnym.

Kapituła konkursowa doceniła gdowski GOPS za szerokie działania informacyjne w obszarze uwrażliwiania społeczności na problematykę przemocy w rodzinie oraz działania profilaktyczne wśród rodzin zagrożonych przemocą. Ponadto za podejmowanie działań zarówno na rzecz osób doświadczających, jak i stosujących przemoc w rodzinie, przy jednoczesnym uwzględnieniu różnych grup odbiorców.

Chciałabym bardzo podziękować pracownikom naszego Ośrodka, bo to dzięki ich pracy, często dodatkowej ta nagroda trafiła w nasze ręce– mówi Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdowie Małgorzta Mikuła- dziękuję im za zaangażowanie, za to, że realizują moje pomysły, zadania, które często wykraczją poza ich podstawowe obowiązki. Tych projektów było sporo, co na pewno wpłynęło na to, że nagroda trafiła w nasze ręce. Realizowaliśmy m.in:  projekt ” Przemoc to broń ludzi słabych”, debaty społeczne „Czy mam rok czy mam sto, to przemocy mówię stop”, „Moja szansa na lepsze jutro bez przemocy”, działa Punkt Poradnictwa Psychoterapii i Interwencji, jest grupa wsparcia dla kobiet. To tylko niektóre przykłady naszych działań.

Autor: admin

Udostępnij post na: