Nabór na zajęcia socjoterapeutyczne „PoMosty”.

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wieliczce rozpoczęła nabór na zajęcia socjoterapeutyczne „PoMosty”.  Zaprasza do udziału dzieci z klas 2 – 3 (grupa młodsza) oraz z klas 4 – 6 (grupa starsza) szkół podstawowych z terenu powiatu wielickiego.

Cele zajęć:
– rozwijanie umiejętności interpersonalnych i komunikacyjnych.
– nauka współdziałania w grupie rówieśniczej. 
– świadome, wolne od agresji radzenie sobie z konfliktami.
– kształcenie umiejętności kierowania swoimi zachowaniami i podjęcia odpowiedzialności za swoje postępowanie.
– uczenie się rozpoznawania i nazywania emocji, rozwijanie umiejętności radzenia sobie z nimi.
– budowanie pozytywnego obrazu samego siebie.
– zwiększanie poczucia własnej wartości i samooceny.

Zajęcia z dziećmi rozpoczną się 18 września 2019 r. i zakończą się w grudniu 2019 r. 
Przewidywanych jest 10 spotkań z dziećmi oraz 2 spotkania z rodzicami.

Spotkania będą się odbywały raz w tygodniu, w środy, w godzinach:
– grupa – dzieci młodsze 16.00 – 17.00
– grupa – dzieci starsze 18.00 – 19.00

Zgłoszenia zawierające informacje: imię i nazwisko dziecka, szkoła, klasa, adres zamieszkania, telefon kontaktowy do rodzica, należy wysyłać na adres : 
akorczynska@poradnia-wieliczka.pl

Wymagana będzie też szkolna opinia o dziecku.

Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszenia.

Osoby prowadzące:
Anna Kurańda-Korczyńska – pedagog, socjoterapeuta, terapeuta pedagogiczny
Agata Harsze – Wojciechowska – psycholog

źródło: https://poradnia-wieliczka.pl

Autor: admin

Udostępnij post na: