Nabór kandydatów do Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Gdowie

Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Gdowie ogłasza nabór kandydatów do klas pierwszych. Rekrutacja odbywa się w formie indywidualnych przesłuchań wstępnych kandydatów. Do klasy pierwszej może zostać przyjęty kandydat, który ukończył 6 lat i nie przekroczył 16 roku życia.

Przypomnijmy, że tok kształcenia w szkole odbywa się w dwóch cyklach: 6–letni cykl kształcenia, do którego przyjmowani są kandydaci w wieku 6 – 10 lat (w danym roku kalendarzowym kończą co najmniej 7 lat albo 6 lat w przypadku  o którym mowa art. 36 ust. 1 i 2 ustawy  Prawo oświatowe) oraz 4–letni cykl kształcenia, do którego przyjmowani są kandydaci w wieku 10 – 16 lat. Szkoła prowadzi nabór na rok szkolny 2022/2023 do klas: fortepianu (tylko w cyklu sześcioletnim), skrzypiec (tylko w cyklu sześcioletnim), wiolonczeli, gitary, akordeonu, fletu, klarnetu, saksofonu, trąbki, puzonu, oboju. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły przynoszą wniosek do szkoły w terminie do dnia 9 czerwca 2022r. , a badanie przydatności kandydatów odbędzie się 11 czerwca 2022 r. po uprzednim ustaleniu godziny przesłuchania. 

Aby ułatwić kandydatom przygotowanie się do rekrutacji, szkoła organizuje kursy przygotowujące, które odbędą się w poniedziałki od 9 do 30 maja w godzinach od 19:30 – 20.15.

Więcej informacji na temat rekrutacji do szkoły muzycznej można uzyskać TUTAJ lub pod numerem telefonu 12 251 52 22.

Foto: Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Gdowie.

Źródło: Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Gdowie.

Autor: Redaktor3

Udostępnij post na:

Skip to content