Na terenie Zborczyc, Wiatowic, Liplasu, Marszowic i Gdowa prowadzone będą terenowe badania geologiczne dla projektowanej trasy kolejowej

W związku z wydaniem, przez Marszałka Województwa Małopolskiego, decyzji zatwierdzającej Projekt Robót Geologicznych dla projektowanej trasy kolejowej Podłęże – Piekiełko w dniach od 10 lutego br. do 30 kwietnia 2020 r. na terenie Zborczyc, Wiatowic, Liplasu, Marszowic i Gdowa prowadzone będą terenowe badania geologiczne. Polegać one będą na wykonywaniu wierceń i sondowań geologicznych samojezdnymi wiertnicami i sondami geologicznymi.

W związku z tym w połowie stycznia Urzędzie Gminy Gdów odbyło się spotkanie robocze z sołtysami miejscowości, w których realizowane będą prace geologiczne.

Wykonawcą badań jest:

Pracownia Geologiczno-Inżynierska sp. z o.o.

Obywatelska 102/104, 94-104 Łódź

tel. 42 254 06 54, e-mail: biuro@uslugigeologiczne.pl

PGI – Geologia Geotechnika Środowiskouslugigeologiczne.pl

Informację na temat budowy nowej lini kolejowej można znaleźć także na stronie: podleze-piekielko.pl/

Przypominamy, że na początku 2019 roku PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę na kwotę 180 mln zł dotyczącą opracowania dokumentacji projektowej dla budowy nowej linii łączącej Podłęże z Tymbarkiem i Mszaną Dolną.  To pierwszy z trzech etapów inwestycji dla budowy nowej linii „Podłęże – Piekiełko”, a także modernizacji istniejącej linii nr 104 Chabówka – Nowy Sącz. Etap I obejmuje prace przygotowawcze zawiązane m.in. z opracowaniem dokumentacji projektowej i wykupem gruntów, niezbędnych pod nowe tory. Wykonawca dokumentacji dostarczy PKP Polskim Liniom Kolejowym S.A. opracowania konieczne dla przeprowadzenia wykupu gruntów oraz wykonania robót budowlanych związanych m.in. z koncepcją programowo-przestrzenną, projektami budowlanymi i wykonawczymi oraz decyzjami administracyjnymi. Przygotuje również materiały wymagane do ogłoszenia postępowań przetargowych na roboty budowlane.

Kolejne etapy inwestycji są związane z modernizacją istniejącej linii kolejowej nr 104 pomiędzy Chabówką a Nowym Sączem oraz budowy nowej trasy, łączącej Podłęże z Tymbarkiem i Mszaną Dolną.

Ostatecznym efektem przedsięwzięcia ma być zapewnienie lepszych połączeń regionów południowej Małopolski (Tatry, Beskidy, Gorce) z Krakowem i innymi dużymi aglomeracjami, poprzez zdecydowane skrócenie czasu przejazdu.

Kolejne etapy inwestycji będą realizowane sukcesywnie, aż do roku 2027.

Źródło: gdow.pl, malopolska.pl

Autor: admin

Udostępnij post na: