Konkurs na Najlepszego Sportowca, Drużynę i Nauczyciela WF oraz Trenera Roku 2019 Gminy Gdów

Podobnie jak w ubiegłych latach Urząd Gminy w Gdowie ogłasił konkurs na Najlepszego Sportowca, Drużynę i Nauczyciela WF oraz Trenera Roku 2019 Gminy Gdów. Mój Gdów objął patronat medialny nad tym wydarzeniem. Także Ty możesz mieć swój udział w konkursie: już teraz możesz zgłosić swojego kandydata, a na dalszych etapach  konkursu będziesz mógł wspierać wybranych kandydatów w głosowaniu interentowym.

Zgłoszenia kandydatów można składać: osobiście w  Referacie Współpracy Komunikacji Społecznej i Promocji Urzędu Gminy pok. 50 lub mailem na adres urzad@gdow.pl do dnia  19 lutego 2020 roku. Przed wypełnieniem zgłoszenia zachęcamy do zapoznania się z regulaminem konkursu, zamieszczonym poniżej.

W konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy Gminy Gdów,  jak również osoby trenujące  w Klubach Sportowych i grupach nieformalnych działających w obszarze sportu, jeśli podczas zawodów i turniejów reprezentują Gminę Gdów. W dziedzinie sportu szkolnego mogą brać udział uczniowie z placówek oświatowych z terenu gminy Gdów oraz uczniowie mieszkający na terenie gminy Gdów uczęszczający do szkół poza jej terenem.

Więcej szczegółów znajdziesz w REGULAMINIE KONKURSU.

Autor: admin

Udostępnij post na: