Jesteś w małżeństwie już 50 lat? Weź udział w uroczystości wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

W związku z zamiarem zorganizowania uroczystości jubileuszu 50-lecia Pożycia Małżeńskiego Urząd Stanu Cywilnego w Gdowie informuje pary, które zawarły związek małżeński w 1970r. o możliwości otrzymania odznaczeń od Prezydenta RP.

Wręczenie Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie to naprawdę wyjątkowe wydarzenie, w którym miałam możliwość uczestniczyć– mówi Wanda Palonek, która swoje złote gody obchodziła z mężem w zeszłym roku- było bardzo uroczyście, Pan Wójt wręczył nam odznaczenia od Prezydenta Polski, były życzenia, poczęstunek, a nawet tańce. Oczywiście była to okazja do rozmów i wspomnień. Muszę przyznać, że na tej uroczystości spotkaliśmy kilku swoich znajomych, a nawet nie wiedzieliśmy, że oni brali ślub w tym samym roku co my.  Gorąco zachęcam pary, które teraz będą świętować jubileusz 50 lat małżeństwa, aby wzięły udział w tym wydarzeniu. Jest ono naprawdę pięknie zorganizowane, na długo pozostanie w mojej pamięci. Bardzo miło je wspominam.

Kto może otrzymać medal?

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie jest nagrodą dla osób, które przeżyły co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim. Zatem w 2020 roku medal mogą otrzymać nowożeńcy z 1970 rok.

Procedury… nie takie straszne…

W Urzędzie Stanu Cywilnego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania należy złożyć wnioski w sprawie odznaczeń „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” wraz z oświadczeniami o niekaralności.

Jubilaci, którzy wzięli ślub cywilny w 1970 roku i chcieliby wziąć udział w uroczystości nadania medali proszeni są o zgłoszenie się Urzędy Stanu Cywilnego, w pokoju nr 3 (parter), w terminie do dnia 15 stycznia 2020 r, gdzie należy dokonać opisanych formalności.

Niezłożenie wniosku w wyznaczonym terminie będzie traktowane jako rezygnacja Małżonków z udziału w organizowanej uroczystości. Szczegółowych informacji udziela pracownik USC w pok. nr 3 lub pod nr telefonu : 12 2514323.

Wnioski o nadanie Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przedstawiają Prezydentowi wojewodowie, a wojewodom- wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast.

Urzędy Stanu Cywilnego, które wnioskowały o nadanie Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, powinny maksymalnie w ciągu 6 miesięcy od daty wydania przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej postanowienia o ich nadaniu zorganizować uroczystość (spotkanie), podczas której niniejsze odznaczenia zostaną wręczone wyróżnionym.

Odznakę Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej mogą wręczać jedynie określone ustawowo osoby tj.:  marszałek województwa, starosta, wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Procedury przyznania Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie określa U S T AWA z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach.

 

Autor: admin

Udostępnij post na: