Inicjatywy z Dolny Raby

Wspierają przedsiębiorców, edukują, zachęcają do gotowania i ochrony środowiska. Aktywność Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Dolina Raby” widać w różnych dziedzinach. Co zrobili ostatnio? Co zamierzają? Oddajemy im głos.

Drzewa za papier

Wspieramy działania edukacyjne wśród uczniów. Podczas Dni Ziemi zasadziliśmy koło szkoły w Łapanowie symboliczne dwa drzewa, czyli równowartość rocznego zużycia papieru w naszym biurze. W dniu młodzieżowego strajku klimatycznego wraz z przedstawicielami Światowego Ruchu Katolików na rzecz Środowiska spotkaliśmy się z młodzieżą szkolną w Łapanowie. Działania te będziemy kontynuować.

Wpłynęło 18 wniosków

W 2019 roku przeprowadziliśmy 7 naborów wniosków dla osób fizycznych, przedsiębiorców i samorządów z zakresu podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej, oraz niekomercyjnej infrastruktury. Wpłynęło 18 wniosków, z których Rada LGD wybrała 9, dofinansowując je kwotą 656 624 zł. Po ocenie przekazano je do wojewódzkiego samorządu. Najbliższe nabory z zakresu podejmowania oraz rozwijania działalności gospodarczej planowane są w pierwszym kwartale 2020 r. Prosimy śledzić w tej kwestii naszą stronę internetową. Przypominamy też, że każdy złożony do LGD projekt podlega ocenie Rady pod względem zgodności ze Strategią Rozwoju Lokalnego oraz z PROW 2014-2020, a także według lokalnych kryteriów wyboru. Do dofinansowania przechodzą projekty, które uzyskały przynajmniej połowę maksymalnej ilości punktów. Wybrane projekty przekazywane są do dalszej oceny samorządowi województwa. Mieszczące się w limicie środków w naborze są tam oceniane w pierwszej kolejności, pozostałe oczekują na liście rezerwowej maksymalnie do 6 miesięcy.

Festiwal Rosołu po raz dziewiąty

W Rozdzielu w Bacówce na Zadzielu odbył się we wrześniu IX Festiwal Rosołu połączony z konferencją pn. „Małe przetwórstwo i sprzedaż bezpośrednią szansą dla producentów, zdrowiem dla konsumentów”. LGD „Dolina Raby” pozyskała na tę imprezę fundusze z Krajowej Sieci Rozwoju Obszarów Wiejskich. Gościem specjalnym festiwalu był Adam Chrząstowski – wybitny szef kuchni i konsultant kulinarny. Imprezie patronowało Stowarzyszenie Małopolskich Kucharzy i Cukierników, które przyznało Grand Prix i puchar LGD Korona Sądecka reprezentowanej przez KGW Krasne Potockie. To samo koło zwyciężyło w kategorii LGD z Federacji LGD Małopolska i inne. Najlepszy rosół w „Dolinie Raby” ugotowały panie ze Stowarzyszenia „Tarnawianki” (gm. Trzciana). Gminę Gdów reprezentowało KGW Fałkowice. Szersza relacja z festiwalu oraz konferencji znajduje się na stronie internetowej www.dolinaraby.pl

Międzynarodowo i smakowicie

Projekt „Przez dziedzictwo kulinarne do kompetencji kluczowych” w ramach Programu Erasmus+ przewiduje współpracę partnerów z Polski, Cypru, Finlandii i Słowenii. Będzie on przygotowywał edukatorów do podnoszenia umiejętności osób dorosłych w podstawowych dziedzinach życia. Zachęcamy do odwiedzania strony projektu: www.kitchenofskills.eu.

O odnawialnych źródłach energii

W ramach projektu własnego zrealizujemy 10 szkoleń nt. odnawialnych źródeł energii. Poszukujemy partnerów do współpracy w celu wyznaczenia miejsc spotkań, podczas których będzie okazja do praktycznego zapoznania się m.in. z panelami fotowoltaicznymi i słonecznymi  oraz pompami ciepła.

Ucz się przez całe życie

Zamierzamy przeprowadzić dwa szkolenia dla 40 osób. Celem projektu jest przygotowanie animatorów do upowszechniania wiedzy na temat potrzeby uczenia się przez całe życie, ciągłego podnoszenia kwalifikacji oraz poziomu wiedzy. W ramach bezpłatnego szkolenia oferujemy transport, wyżywienie i nocleg. Poszukujemy 40 animatorów z obszaru LGD Dolina Raby takich jak: sołtysi, pracownicy gminy, bibliotek publicznych, szkół oraz osób zaangażowanych w pracę lokalnych stowarzyszeń i fundacje. Kontakt: biuro@dolinaraby.pl

Szkolenia dla niepełnosprawnych

Celem bezpłatnego szkolenia dla osób z zaburzeniami psychicznymi jest podniesienie ich wiedzy i umiejętności w branży gastronomiczno- hotelarsko-turystycznej. Po odbyciu kursów istnieje możliwość podjęcia pracy w Spółdzielni Socjalnej. Zapewniamy: bezpłatny udział w szkoleniu, transport na trasie Bochnia – Kraków – Bochnia, 2 noclegi, pełne wyżywienie, ubezpieczenie NNW, dwóch opiekunów dla grupy 13 osób. Zgłoszenia: telefonicznie – 14 685 44 44 lub drogą mailową: biuro@ dolinaraby.pl. Szczegółowe informacje znajdują się na naszej stronie internetowej www.dolinaraby.pl

Autor: admin

Udostępnij post na: