GOPS w Gdowie zaprasza na debatę społeczną oraz na przedstawienie dla najmłodszych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie zaprasza mieszkańców Gminy Gdów do udziału w debacie społecznej dotyczącej przemocy wobec osób starszych i najmłodszych. Debata pn. „Czy mam rok, czy mam sto, to przemocy mówię stop” odbędzie się w dniu 17.10.2017 w auli Urzędu Gminy Gdów.

Plan spotkania:
10.00 – 10.15 rozpoczęcie spotkania i przywitanie zaproszonych gości, przedstawienie idei debaty,
10.15 – 10.40 analiza problemu przemocy wobec osób starszych i najmłodszych oraz przedstawienie złożoności problemu,
10.40 – 11.20 dyskusja uczestników – zaproszonych gości,
11.20 – 11.40 podsumowania i wnioski,
11.40 – 12.00 prawne zagadnienia związane z zakładaniem niebieskiej karty.

Debata organizowana pod patronatem Wójta Gminy Gdów.
Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 12 251-42-38, 251-48-32 wew. 213.

Ponadto najmłodszych wraz z rodzicami i dziadkami Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie zaprasza na przedstawienie pt. „Odważny pastuszek”. Przedstawienie a także konkursy, gry i zabawy rodzinne rozpoczną się 17.10.2017r.  o godzinie 17.00 w Gimnazjum w Gdowie. W tym samym czasie będzie możliwość konsultacji z terapeutą, terapeutą uzależnień, psychologiem, interwentem kryzysowym i coachem. Dla dzieci przygotowano słodycze sponsorowane przez firmę Wawel S.A.

plakat informacyjny

Źródło: www.gops.gdow.pl

mojGdow.pl

Autor: admin

Udostępnij post na: