Fundusze Europejskie są dobre na jesień

Może to jeszcze nie całkiem jesień, ale wrzesień to nowe siły, nowe pomysły i nowe konkursy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Już dziś w ramach dziewięciu trwających naborów można starać się o blisko 950 mln zł dofinansowania.

Przedsiębiorcza, złota jesień

Przedsiębiorcy mogą wziąć dotacje między innymi na badania i rozwój. Zarząd Województwa Małopolskiego na realizację badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, w tym linii demonstracyjnych i pilotażowych, włącznie z przygotowaniem do wdrożenia wyników prac B+R w działalności gospodarczej, (ale już nie samego wdrożenia) przeznaczył 75 mln zł.

Dodatkowo uproszczono zasady przyznawania wsparcia poprzez:

  • Poszerzenie katalogu beneficjentów o duże przedsiębiorstwa,
  • Możliwość realizacji projektów w formule konsorcjum/partnerstwa z innymi przedsiębiorstwami i jednostkami naukowymi,
  • Poszerzenie katalogu podwykonawców, którymi mogą również podmioty z krajów członkowskich UE,
  • Podniesienie poziomu dofinansowania do 80% kosztów kwalifikowanych,
  • Możliwość skorzystania z premii.

Dodatkowym atutem jest długi termin naboru wniosków z podziałem na rundy, który będzie trwał aż do 24.10.2019r.

Oferta last minute

Tylko do końca września można jeszcze zawalczyć o Bony na innowacje.  Dzięki nim przedsiębiorcy będą mogli sfinansować współpracę z sektorem naukowo-badawczym (np. uczelniami technicznymi, laboratoriami). Bony umożliwiają zakup od wyspecjalizowanych jednostek usług badawczo-rozwojowych (badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych w zakresie wzornictwa) i usług wspierających nowatorskie projekty. 

Uwaga! Konkurs trwa do 30 września.

Zadbaj o zdrowie swoich pracowników

Pracodawcy, którzy cenią swoich doświadczonych i lojalnych pracowników powinni zainteresować się konkursem w ramach, którego mogą realizować projekty poprawiające komfort pracy dojrzałych pracowników. Udział w projekcie przygotuje ich do pracy na nowych lub zmienionych stanowiskach o mniejszym obciążeniu dla zdrowia. Umożliwi to dojrzałym pracownikom, kontynuowanie pracy w Twojej firmie. Możliwe jest także doposażenie lub wyposażenie stanowisk pracy mające na celu zapewnienie ergonomii lub bezpieczeństwa stanowiska pracy oraz utrzymanie zatrudnienia. Fundusze Europejskie mogą pokryć aż 95% wydatków na realizację takiego projektu.

Konkurs trwa do 02.12.2019

Jeszcze przed nami

Do końca roku planowane jest ogłoszenie kolejnych 5 konkursów, z łącznym budżetem ponad 208 mln zł. 25 mln zł przeznaczono dla małopolskich przedsiębiorców na promocję gospodarczą. Ci, którzy planują ekspansje na międzynarodowe rynki będą mogli ubiegać się o ponad 5 mln dotacji. Sukcesywnie walczymy ze smogiem. Jesienią ruszy kolejny konkurs na wymianę starych kotłów. Z rekordowym budżetem sięgającym 88 mln zł wystartuje także konkurs na aktywizację zawodową.

Od czego zacząć?

Przed rozpoczęciem pisania projektu warto skorzystać z bezpłatnych szkoleń z wypełniania wniosku o dofinansowanie. Spotkania takie prowadzone są przez Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich, a terminy szkoleń publikowane są na stronie www.rpo.malopolska.pl 

Masz pytania lub wątpliwości?

Aby otrzymać dodatkowe informacje, skontaktuj się ze specjalistami punktów informacyjnych funduszy europejskich. Działają one w pięciu miastach regionu (w Krakowie, Chrzanowie, Tarnowie, Nowym Targu i Nowym Sączu).

więcej szczegłów na: malopolska.pl

źródło: malopolska.pl

Autor: admin

Udostępnij post na: