Dzieci z podstawówek już wiedzą, dlaczego nie wyrzucać baterii do kosza na śmieci. A czy ty wiesz?

Gmina Gdów zorganizowała dla uczniów szkół podstawowych konkurs „Zbieraj zużyte baterie”. W szkołach, dzieci dowiadywały się dlaczego nie wolno wyrzucać baterii do kosza, a te zużyte przynosiły na zbiórkę. Łącznie zebrano 434,05 kg zużytych baterii.

Na podstawie ilości uczniów, szkoły zostały podzielone na trzy kategorie konkursowe:
I kategoria – szkoły podstawowe do 100 uczniów (Bilczyce, Jaroszówka, Książnice, Marszowice, Wiatowice),
II kategoria – szkoły podstawowe od 100 do 200 uczniów (Pierzchów, Szczytniki, Winiary, Zręczyce),
III kategoria – szkoły podstawowe powyżej 200 uczniów (Gdów – klasy I-VI, Gdów klasy VII wraz z pozostałymi klasami gimnazjalnymi, Niegowić wraz z pozostałymi klasami gimnazjalnymi).

Wczoraj Dyrektorzy Szkół Podstawowych z Winiar, Jaroszówki i Niegowici odebrali nagrody dla swoich uczniów za zwycięstwo w konkursie. Uczniowie z Jaroszówki zebrali łącznie 88,8 kg zużytych baterii i w nagrodę otrzymali mapy geograficzne. W szkole w Winiarach zebrano 45,9 kg zużytych baterii  i tam powędrowały pomoce przyrodnicze (komórka roślinna i zwierzęca). W III kategorii zwyciężyła SP z Niegowici, której uczniowie zebrali łącznie 72,4 kg zużytych baterii i otrzymali oczyszczacz powietrza.

Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy, a naszym czytelnikom przypominamy dlaczego nie wyrzucać baterii do kosza na śmieci.

Baterie zawierają związki chemiczne, z których najbardziej szkodliwe są metale ciężkie – rtęć, ołów, kadm. W organizmach żywych wywołują one zatrucia, upośledzenia funkcjonowania i choroby: nerek, układu nerwowego, pokarmowego i oddechowego. W jednej tonie zużytych baterii znajduje się 3 kg rtęci, kilka kilogramów niklu i litu oraz pół kilo kadmu. Baterie stanowią mniej niż 0,25 procent objętości odpadów domowych, ale są źródłem połowy wszystkich metali ciężkich trafiających do środowiska razem ze śmieciami. Mała bateria guzikowa potrafi skazić 400 litrów wody i 1 metr sześcienny gleby. Bateria paluszkowa – 20 metrów sześciennych. Jedna bateria, która przypadkiem trafi do ludzkiego organizmu, może zabić człowieka w pół godziny.

Wręczenie nagród za udział w konkursie:

 

źródło: gdow.pl;www.nanowosmieci.pl

mojGdow.pl

Autor: admin

Udostępnij post na: