Ceny za odbiór śmieci poszły w górę

Od stycznia zapłacimy więcej za odbiór odpadów z naszych posesji. Nowe, niestety wyższe stawki wynikają z faktu, że po rozstrzygnięciu przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wpłacane przez mieszkańców kwoty nie pozwalają zbilansować systemu, a zgodnie z przepisami system gospodarowania odpadami komunalnymi musi się samofinansować.

Z opłat wpłacanych przez mieszkańców finansowane są koszty odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych. W ubiegłych latach wynosiły one około 97 000 zł za miesiąc. Od stycznia 2018r. miesięczny koszt realizacji usługi zaproponowany przez firmy w przetargu wahał się od  160 920,00zł. do 239 999,76zł. Oznacza to, że cena najniższej oferty jest o około 63 000 zł miesięcznie droższa niż wcześniej.

Powodów wzrostu cen proponowanych przez firm uczestniczące w przetargu jest kilka. Z pewnością wpływ na to ma wzrost ilości odpadów odbieranych od mieszkańców, wzrost opłat za korzystanie ze środowiska, wzrost opłat na instalacji przetwarzania odpadów, podwyżki płac pracowników firm odbierających odpady w związku z podwyżką płacy minimalnej i problem ze znalezieniem odpowiednich pracowników.

 

Od 1 stycznia 2018r miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady komunalne są zbieranie i odbierane z nieruchomości w sposób selektywny wynosi:

1) dla gospodarstwa domowego jednoosobowego – 12,50 zł. (wcześniej 8,00zł)

2) dla gospodarstwa domowego dwuosobowego – 25,00 zł. (wcześniej 16,00zł)

3) dla gospodarstwa domowego trzyosobowego – 37,50 zł. (wcześniej 24,00zł)

4) dla gospodarstwa domowego czteroosobowego i większego – 50,00 zł. (wcześniej 32,00zł)

 

W Kłaju w ostatnich latach opłaty płacone przez mieszkańców były wyższe niż w Gdowie, a podwyżka też jest nieunikniona. Tamtejsza Rada Gminy również była zmuszona do podniesienia stawek opłat, a w uzasadnieniu podano dokładnie takie same przyczyny podwyżek jak w Gdowie.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny w Gminie Kłaj wynosić będzie:

1) gospodarstwa 1-osobowe – 12,50 zł. (wcześniej 10,00zł)

2) gospodarstwa 2- osobowe – 25,00 zł. (wcześniej 20,00zł)

3) gospodarstwa 3-osobowe – 34,50 zł. (wcześniej 27,00zł)

4) gospodarstwa 4-osobowe – 46,00 zł. (wcześniej 36,00zł)

5) gospodarstwa 5-osobowe – 52,50 zł. (wcześniej 40,00zł)

6) gospodarstwa 6-osobowe – 63,00 zł. (wcześniej 48,00zł)

7) gospodarstwa 7-osobowe i większe  – 66,50 zł. (wcześniej 49,00zł)

 

Jak widać, stawki w Gdowie i w Kłaju są podobne. Co prawda stawka dla gospodarstw 3 – i 4-osobowych jest u nas trochę wyższa niż w Kłaju, ale za to, gospodarstwa 5-, 6- i 7- osobowe i większe będą płacić mniej w Gdowie niż u naszych sąsiadów.

mojGdow.pl

Autor: admin

Udostępnij post na: