admin | Mój Gdów
Bezpłatne „Warsztaty zdrowia dla kobiet”
Sie14

Bezpłatne „Warsztaty zdrowia dla kobiet”

Centrum Medyczne Maszachaba realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich: „Kształtowanie  świadomości zdrowotnej kobiet w wieku 50 -69  lat w  zakresie  profilaktyki  raka piersi”  w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego  Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest zwiększenie poziomu uczestnictwa osób w wieku aktywności  zawodowej  w...

Czytaj więcej
Przejścia dla pieszych bardziej bezpieczne
Sie14

Przejścia dla pieszych bardziej bezpieczne

Dzięki wsparciu samorządu województwa przejścia dla pieszych w całej Małopolsce będą jeszcze lepiej widoczne, a przez to bardziej bezpieczne. Ruch samochodowy w Małopolsce jest największy w skali całego kraju, a w sumie na drogach wojewódzkich znajduje się aż 1300 przejść dla pieszych. Jak pokazały badania przeprowadzone przez Zarząd Dróg Wojewódzkich oraz Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie, znaczna...

Czytaj więcej
Weź udział w bezpłatnym projekcie „Bo jak nie my to kto II”
Sie13

Weź udział w bezpłatnym projekcie „Bo jak nie my to kto II”

Jeśli chcesz: Znaleźć pracę/nauczyć się języka obcego/podnieść swoje kwalifikacje/zwiększyć wiarę we własne możliwości. Zgłoś się do udziału w BEZPŁATNYM projekcie! Celem projektu jest aktywizacja zawodowa 120 osób powyżej 30 roku życia, bez zatrudnienia i biernych zawodowo, zamieszkujących na terenie powiatów: wielicki, wadowicki, proszowicki, oświęcimski, olkuski, nowosądecki, miechowski, limanowski, brzeski i chrzanowski. W...

Czytaj więcej
Ostatnie dni na składanie prac w konkursie „Ochotnicza Straż Pożarna w służbie mieszkańców wsi”
Sie10

Ostatnie dni na składanie prac w konkursie „Ochotnicza Straż Pożarna w służbie mieszkańców wsi”

Na terenie naszej Gminy działa wiele jednostek OSP, może wśród nich znajdą się jednostki chętne do wzięcia udziału w konkursie gdzie można wygrać wiele atrakcyjnych nagród?? Zostały ostatnie dni na zgłoszenia. Prace konkursowe można przesyłać do 15 sierpnia 2018 r.  na adres właściwego Oddziału Regionalnego ARiMR. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie prezentacji multimedialnej i zaprezentowanie jej wśród mieszkańców,...

Czytaj więcej
Informacja do hodowców trzody chlewnej
Sie10

Informacja do hodowców trzody chlewnej

Tylko do 14 sierpnia mogą składać wnioski o pomoc rolnicy posiadający do 50 sztuk trzody chlewnej, którzy otrzymali nakaz likwidacji stada. O pomoc z tytułu zaprzestania produkcji wieprzowiny mogą ubiegać się posiadacze świń, pod warunkiem, że: otrzymali decyzję powiatowego lekarza weterynarii, wydaną na podstawie art. 48b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych...

Czytaj więcej